Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/14/2019


08-09-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  • Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne –  CPV: 85121251-7
  • Konsultacje neurochirurgiczne- CPV: 85121200-5

 

28.08.2019 – OGŁOSZENIE

28.08.2019 – SWKO

28.08.2019 – Zalącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje gastroenterologiczne oraz badania diagnostyczne gastroenterologiczne

28.08.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr  2 -Konsultacje neurochirurgiczne

28.08.2019 – Załącznik nr 3 – 5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

28.08.2019 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

28.08.2019 – Załącznik nr 7 – Pytania dotyczące standardu HL7

28.08.2019 – Załącznik nr 8 – Wzór umowy

28.08.2019 – Załącznik do umowy – Zasady udostępnienia danych osobowych

03.09.2019 –Zmiana terminów I Zmiana Terminów

12.09.2019 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM