Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/26/2018


24-10-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

24.10.2018 – OGŁOSZENIE

24.10.2018 – SWKO

24.10.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

24.10.2018 –Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

24.10.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

24.10.2018 – Załącznik nr 6– Pytania dotyczące standardu HL7

24.10.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

24.10.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

09.11.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM