Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/1/2019


08-01-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

 

08.01.2019 – OGŁOSZENIE

08.01.2019 – SWKO

08.01.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

08.01.2019 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

08.01.2019 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3

08.01.2019 – Załącznik nr 4 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 4

08.01.2019 – Załącznik nr 5 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 5

08.01.2019 – Załącznik nr 6 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 6

08.01.2019 – Załącznik nr 7-9 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

08.01.2019 – Załącznik nr 10 – Oświadczenie Oferenta

08.01.2019 – Załącznik nr 11 – Pytania dotyczące standardu HL7

08.01.2019 – Załącznik nr 12 – Wzór umowy

08.01.2019 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

14.01.2019 – PYTANIA I

22.01.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM