Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/16/2023

04-09-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania laboratoryjne: MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej wysokiego stopnia CPV: 85145000-7  – Usługi  świadczone przez  laboratoria medyczne   04.09.2023 – OGŁOSZENIE 04.09.2023 – SWKO 04.09.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 04.09.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM