Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/28/2018


04-12-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

 

04.12.2018 – OGŁOSZENIE

04.12.2018 – SWKO

04.12.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

04.12.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

04.12.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3

04.12.2018 – Załącznik nr 4 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 4

04.12.2018 – Załącznik nr 5-7 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

04.12.2018 – Załącznik nr 8 – Oświadczenie Oferenta

04.12.2018 – Załącznik nr 9 – Pytania dotyczące standardu HL7

04.12.2018 – Załącznik nr 10 – Wzór umowy

04.12.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

12.12.2018 – PYTANIA I

12.12.2018 – Zmiany do SWKO

20.12.2018 – Zmiana terminów

21.12.2018 – Unieważnienie

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM