Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/21/2018


24-08-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA GENETYCZNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

24.08.2018 – OGŁOSZENIE

24.08.2018 – SWKO

24.08.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

24.08.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

24.08.2018 – Załącznik nr 3-5 -Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

24.08.2018 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

24.08.2018 – Załącznik nr 7– Pytania dotyczące standardu HL7

24.08.2018 – Załącznik nr 8 – Wzór umowy

24.08.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

28.08.2018 – PYTANIA I

31.08.2018 – PYTANIA II

04.09.2018 – Zmiana terminów

11.09.2018 – Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM