Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/09/2023


09-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

1. Konsultacyjne badania  immunohematologiczne
2. Badania immunogenetyczne

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

 

09.05.2023 – OGŁOSZENIE

09.05.2023 – SWKO

09.05.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

09.05.2023 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

09.05.2023 – Załącznik nr 3 -5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

09.05.2023 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

09.05.2023 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

09.05.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

17.05.2023 – PYTANIA I

17.05.2023 – ZMIANA TERMINÓW I

23.05.2023 – ZMIANA TERMINÓW II

24.05.2023 – PYTANIA II

25.05.2023 – ZMIANY DO SWKO I

26.05.2023 – Załącznik nr 1 (II) – PO ZMIANACH DO SWKO

26.05.2023 – PYTANIA III

29.05.2023 – ZMIANY DO SWKO II

30.05.2023 – ZMIANA TERMINÓW III

02.06.2023 – ZMIANA TERMINÓW IV

09.06.2023 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM