Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/1/2020


15-01-2020
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 Badania laboratoryjne

CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej

 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

15.01.2020 – OGŁOSZENIE

15.01.2020 – SWKO

15.01.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

15.01.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

15.01.2020 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

15.01.2020 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

15.01.2020 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

15.01.2020 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

20.01.2020 – PYTANIA I

22.01.2020 – PYTANIA I I

23.01.2020 – Zmiany do SWKO I

23.01.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PO ZMIANACH DO SWKO

30.01.2020 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM