Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/12/2018


10-04-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  • KONSULTACJE GERIATRYCZNE
  • KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ

10.04.2018 –OGŁOSZENIE

10.04.2018 – SWKO

10.04.2018 –Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1

10.04.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2

10.04.2018 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

10.04.2018 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

10.04.2018 –Załącznik nr 7 – Pytania dotyczące standardu HL7

10.04.2018 – Załącznik nr 8 – Wzór umowy

10.04.2018 – Złącznik do umowy – Zasady powierzeni danych osobowych

26.04.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM