Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-14-043UN

26-06-2014

CAŁODOBOWA OCHRONA MIENIA SPSKM

ZP-14-044BN

25-06-2014

DOSTAWA  HELU  CIEKŁEGO

ZP-14-040UN

23-06-2014

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH oraz SERWET OPERACYJNYCH STERYLNYCH

ZP-14-039BN

16-06-2014

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA BLOKU OPERACYJNEGO

ZP-14-042BN

16-06-2014

DOSTAWA LEKÓW – 8

KSZ/DSM/5/2014

16-06-2014

Konkurs ofert: – Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne 16.06.2014 – Ogłoszenie:PDF 16.06.2014 – SWKO:PDF 25.06.2014 – Rozstrzygnięcie: PDF

KSZ/DSM/4/2014

09-06-2014

Konkurs ofert: – Badania immunochemiczne, autoimmunologiczne, genetyczne 09.06.2014 – Ogłoszenie:PDF 09.06.2014 – SWKO:PDF 11.06.2014 – Pytania:PDF 12.06.2014 – Zmiana do treści SWKO:PDF 17.06.2014 – Unieważnienie:PDF

ZP-14-041UN

09-06-2014

Dostawa leków 7

KSZ/DSP/1/2014

04-06-2014

Konkurs ofert: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej: tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR) w Zakładzie Radiologii. 04.06.2014 – Ogłoszenie:PDF 04.06.2014 – SWKO:PDF 16.06.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert:PDF

ZP-14-037UN

04-06-2014

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW  III ORAZ DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA SEROLOGICZNEGO

ZP-14-038UN

04-06-2014

DOSTAWA PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH 2

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM