Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/3/2021


25-02-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem)
25.02.2021- Ogłoszenie
25.02.2021- SWKO
25.02.2021- Załącznik nr 1
25.02.2021- Załącznik nr 2-4
25.02.2021- Wzór umowy
03.03.2021- PYTANIA I
12.03.2021- Wyniki

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM