Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/9/2019


04-09-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje diabetologiczne

CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne
09.07.2019 –OGŁOSZENIE
09.07.2019 – SWKO
09.07.2019 – Załącznik 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Konsultacje diabetologiczne
09.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta
09.07.2019 –Załącznik nr 5– Oświadczenie Oferenta
09.07.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7
09.07.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy
12.07.2019 – Zmiany do SWKO I
12.07.2019 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych
15.07.2019 – Zmiana terminów I
16.07.2019 – PYTANIA I
16.07.2019 – Zmiany do SWKO II
24.07.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM