Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/8/2021


29-03-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje neurochirurgiczne
CPV: 85121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne

 

29.03.2021 – OGŁOSZENIE

29.03.2021 – SWKO

29.03.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Konsultacje neurochirurgiczne

29.03.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Konsultacje neurochirurgiczne wykonywane niezależnie od pory dnia i nocy przez wszystkie dni kalendarzowe w roku.

29.03.2021 – Załącznik nr 3 -5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

29.03.2021 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

29.03.2021 – Załącznik nr 7 – Pytania dotyczące standardu HL7

29.03.2021 – Załącznik nr 8 – Wzór umowy

29.03.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

13.04.2021 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM