Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/8/2020


04-12-2020
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania  Tomografii Komputerowej

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU
I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

 

04.12.2020 – OGŁOSZENIE

04.12.2020 – SWKO

04.12.2020 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1

04.12.2020 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

04.12.2020 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

04.12.2020 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

04.12.2020 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

04.12.2020 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

09.12.2020 – Zmiany do SWKO I

16.12.2020 – Ogłoszenie wyników

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM