Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/6/2017


11-12-2017
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
Konsultacje kardiologiczne oraz badania diagnostyczne kardiologiczne

11.12.2017-  OGŁOSZENIE
11.12.2017-  SWKO
11.12.2017-  Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy
11.12.2017-  Załącznik nr 2-4 do SWKO– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
11.12.2017-  Załącznik nr 5- Oświadczenie oferenta
11.12.2017-  Załącznik nr 6- Pytania dotyczące standardu HL7
11.12.2017-  Załącznik 7- Umowa
19.12.2017- Zmiana terminów I
20.12.2017- PYTANIA
20.12.2017- ZMIANY DO SWKO
28.12.2017- WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM