Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/7/2022


17-05-2022
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania histopatologiczne specjalistyczne, patomorfologiczne i cytologiczne

 CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medyczne

17.05.2022 – OGŁOSZENIE

17.05.2022 – SWKO

17.05.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

17.05.2022 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

17.05.2022 – Załącznik nr 3 -5 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

17.05.2022 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

17.05.2022 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

17.05.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

26.05.2022 – Zmiana terminów I

06.06.2022 – Zmiana terminów II

07.06.2022 – Zmiana terminów III

09.06.2022 – Pytania I

09.06.2022 – Zmiany do SWKO I

09.06.2022 – Załącznik nr 1 PO ZMIANACH – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

09.06.2022 – Załącznik nr 3 PO ZMIANACH – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3

09.06.2022 – Załącznik nr 4 PO ZMIANACH – – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 4

10.06.2022 – PYTANIA II

10.06.2022 – Zmiana terminów IV

14.06.2022 – PYTANIA III

14.06.2022 – Zmiany do SWKO II

15.06.2022 – Zmiany do SWKO III

15.06.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1 (na 12 m-cy)

15.06.2022 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 (na 12 m-cy)

15.06.2022 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3 (na 12 m-cy)

15.06.2022 – Załącznik nr 4 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 4 (na 12 m-cy)

15.06.2022 – Zmiany do SWKO IV

15.06.2022 – Załącznik nr 5 PO ZMIANACH – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych

23.06.2022 –  Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM