Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/25/2018


12-10-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIE ELASTOGRAFICZNE WĄTROBY

CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

 

12.10.2018 – OGŁOSZENIE

12.10.2018 – SWKO

12.10.2018 – Załącznik 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy

12.10.2018 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

12.10.2018 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

12.10.2018 – Załącznik nr 6– Pytania dotyczące standardu HL7

12.10.2018 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

12.10.2018 – Załącznik do umowy – Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

22.10.2018 – Zmiana terminów I

22.10.2018 – Zmiany do SWKO I

29.10.2018 – Zmiana terminów II

02.11.2018 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM