Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/7/2020


10-11-2020
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje z zakresu położnictwa i ginekologii
oraz badania diagnostyczne ginekologiczne
CPV: 85121210-8

 

10.11.2020 – OGŁOSZENIE

10.11.2020 – SWKO

10.11.2020 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy PAKIET nr 1

10.11.2020 – Załącznik nr 2 – 4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

10.11.2020 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

10.11.2020 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

10.11.2020 – Załącznik nr 7  – Wzór umowy

10.11.2020 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

20.11.2020 – Zmiana terminów I

20.11.2020 – PYTANIA I

20.11.2020 – Zmiany do SWKO I

30.11.2020 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM