Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/13/2019


07-09-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Konsultacje kardiochirurgiczne – CPV: 85121200-5

14.08.2019 – OGŁOSZENIE

14.08.2019 – SWKO

14.08.2019 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 – Konsultacje kardiochirurgiczne

14.08.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

14.08.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

14.08.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

14.08.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

14.08.2019 – Załącznik do umowy – Zasady udostępnienia danych osobowych

30.08.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM