Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/4/2019


13-05-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

13.05.2019 – OGŁOSZENIE

13.05.2019 – SWKO

13.05.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

13.05.2019 – Załącznik nr 2-4  – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

13.05.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

13.05.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

13.05.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

21.05.2019 – Zmiana terminów I

24.05.2019 – PYTANIA I

24.05.2019 – Zmiany do SWKO

06.06.2019 – Zmiana terminów II

07.06.2019 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM