Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/13/2018


20-04-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

20.04.2018 – OGŁOSZENIE

20.04.2018 – SWKO

20.04.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

20.04.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

20.04.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 3

20.04.2018 – Załącznik nr 4-6 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

20.04.2018 – Załącznik nr 7 – Oświadczenie Oferenta

20.04.2018 – Załącznik nr 8 – Pytania dotyczące standardu HL7

20.04.2018 – Załącznik nr 9 – Wzór umowy

20.04.2018 – Złącznik do umowy – Zasady powierzenia danych osobowych

08.05.2018 – Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM