Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/4/2020


22-06-2020
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA  IMMUNOGENETYCZNE-

-P/C P. ANTYGENOM ZGODNOŚCI TKANKOWEJ DAWCY – DSA

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

 

22.06.2020 – OGŁOSZENIE
22.06.2020 – SWKO
22.06.2020 – Załacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy
22.06.2020 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta
22.06.2020 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta
22.06.2020 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7
22.06.2020 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy
22.06.2020 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych
07.07.2020 – Zmiana terminów I
09.07.2020 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM