Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/07/2023


01-03-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA TKANKOWE
CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

 

01.03.2023 – OGŁOSZENIE

01.03.2023 – SWKO

01.03.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

01.03.2023 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

01.03.2023 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

01.03.2023 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

01.03.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

13.03.2023 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM