Kontrast: włącz / wyłącz

DSP/1/2019


07-02-2019

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Samodzielny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-027 Katowicach, ul. Francuska 20-24

zaprasza

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji.

 

OGŁOSZENIE

SWKO

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM