Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/11/2016


26-08-2016
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
Endosonografia- EUS – CPV: 85121200 – 5
26.08.2016- OGŁOSZENIE
26.08.2016- SWKO
26.08.2016- Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy
26.08.2016- Załącznik nr 2-4 do SWKO- Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
26.08.2016- Załącznik 5- Umowa
02.09.2016- Pytania
02.09.2016- Zmiany do treści SWKO
22.09.2016- Ogłoszenie wyników
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM