Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DDA/3/2021

25-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 25.02.2021- Ogłoszenie 25.02.2021- SWKO 25.02.2021- Załącznik nr 1 25.02.2021- Załącznik nr 2-4 25.02.2021- Wzór umowy 03.03.2021- PYTANIA I 12.03.2021- Wyniki  

KSZ/DSM/7/2021

24-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   24.02.2021 – OGŁOSZENIE 24.02.2021 – SWKO 24.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 24.02.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2 24.02.2021 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo-cenowy […]

KSZ/DSM/6/2021

24-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje lekarza chorób zakaźnych CPV: 85121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne   24.02.2021 – OGŁOSZENIE 24.02.2021 – SWKO 24.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 24.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta […]

DSP/1/2021

17-02-2021

2021-02-10: SWKO 2021-02-10: Ogłoszenie 2021-02-26: Unieważnienie

KSZ/DSM/5/2021

15-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   15.02.2021 – OGŁOSZENIE 15.02.2021 – SWKO 15.02.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 15.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta 15.02.2021 […]

KSZ/DSM/4/2021

04-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Badania VNG – Videonystagmografia – zabezpieczenie w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienia CPV: 85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne   04.02.2021 – OGŁOSZENIE 04.02.2021 – SWKO 04.02.2021 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy 04.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta […]

KSZ/DSM/3/2021

04-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA GENETYCZNE W KIERUNKU PRZYCZYN GENETYCZNYCH  aHUS CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne   04.02.2021 – OGŁOSZENIE 04.02.2021 –SWKO 04.02.2021 –Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 04.02.2021 –Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]

KSZ/DDA/2/2021

02-02-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem) 02.02.2021- Ogłoszenie 02.02.2021- SWKO 02.02.2021- Załącznik nr 1 do SWKO 02.02.2021- Załącznik nr 2-4 do SWKO 02.02.2021- Wzór umowy 11.02.2021 – PYTANIA I 11.02.2021- ZMIANY DO TREŚCI 11.02.2021- ZMIANA […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM