Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSP/2/2014


24-11-2014

Konkurs ofert:

Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych oraz pacjentów Poradni Chirurgii Naczyniowej.

24.11.2014 – Ogłoszenie:PDF
24.11.2014 – SWKO:PDF
08.12.2014 – Ogłoszenie wyników:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM