Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/1/2020


17-07-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób- pielęgniarki systemu lub ratownicy medyczni,samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa)

kod CPV-60130000-8- usługi  w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

 

17.07.2020 – OGŁOSZENIE

17.07.2020- SWKO

17.07.2020- Załącznik nr 1 – Formularz cenowy

17.07.2020-Załącznik nr 2- FORMULARZ OFERTOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

17.07.2020- Załącznik nr 3 -OŚWIADCZENIE OFERENTA O WPISACH DO REJESTRÓW

17.07.2020-Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE OFERENTA

17.07.2020- Załącznik nr 5- Wzór umowy

17.07.2020-Załącznik nr 6 – Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

04.08.2020-Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM