Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


SPSKM certyfikat akredytacyjny

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „NOMED 2017”

28-12-2016

Zaproszenie Konkurs NOMED 2017 Aktualny Program

ZP-16-132UN

22-12-2016

DOSTAWA IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH

oferta pracy praca zatrudnimy

Lekarz specjalizacja z onkologii klinicznej

21-12-2016

Umowa o pracę, pełny etat. Kontakt 32 259 16 60 32 259 16 61 kadry@spskm.katowice.pl

KSZ/DSM/15/2016

21-12-2016

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych-  CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej 21.12.2016- Ogłoszenie 21.12.2016- SWKO 21.12.2016- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy 21.12.2016- Załącznik nr 2– Formularz asortymentowo- cenowy 21.12.2016- Załącznik nr 3-5 do SWKO– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie […]

ZP-16-128BN

21-12-2016

DOSTAWA URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I LABORATORYJNYCH

ZP-16-126BN

20-12-2016

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH 1

ZP-16-129BN

20-12-2016

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

ZP-16-125 UN

19-12-2016

DOSTAWA SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO ASPIRACYJNO – PRÓŻNIOWEGO DO POBIERANIA KRWI WRAZ Z DZIERŻAWA APARATU

ZP-16-131UN

19-12-2016

DOSTAWA LEKÓW – 25

ZP-16-130UN

16-12-2016

DOSTAWA LEKÓW 24

DSP/5/2016

13-12-2016

2016-12-13: Ogłoszenie 2016-12-13: SWKO 2016-12-14: Zmiana terminu 2016-12-22: Wyniki

ZP/DDA/5/2016

13-12-2016

Ogłoszenie konkursu na usługę gońca szpitalnego. 13.12.2016r. – Ogłoszenie 13.12.2016r. – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21.12.2016r. – Protokół z otwarcia ofert 22.12.2016r. – Wyniki

ZP-16-127BN

13-12-2016

DOSTAWA LEKÓW 23

ZP-16-124BN

12-12-2016

DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

SPSKM_pisza_o_nas

Różne

09-12-2016

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM