Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/15/2016


21-12-2016
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych-  CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej

21.12.2016- Ogłoszenie
21.12.2016- SWKO
21.12.2016- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy
21.12.2016- Załącznik nr 2– Formularz asortymentowo- cenowy
21.12.2016- Załącznik nr 3-5 do SWKO– Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
21.12.2016- Załącznik nr 6– Wzór umowy.
21.12.2016- Załącznik nr 7– Pytania dotyczące standardu HL7.
22.12.2016- Pytania I
02.01.2017-Pytania II
02.01.2017-Zmiana terminów
03.01.2017- Pytania III
03.01.2017- Zmiany do SWKO
17.01.2017- Unieważnienie Pakietu nr 2
17.01.2017- Zmiana terminu- ogłoszenia wyników- Pakiet nr 1.
19.01.2017- Unieważnienie Pakietu nr 1

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM