Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSP/1/2014


04-06-2014

Konkurs ofert:

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej: tomografia komputerowa (TK) oraz rezonans magnetyczny (MR) w Zakładzie Radiologii.

04.06.2014 – Ogłoszenie:PDF
04.06.2014 – SWKO:PDF
16.06.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM