Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/11/2019


05-09-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

 

Badania  Tomografii Komputerowej

KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZEZ 7 DNI W  TYGODNIU I 24 GODZINY NA DOBĘ W PRZYPADKU AWARII SPRZĘTU UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA

CPV: 85150000 – 5  usługi obrazowania medycznego

22.07.2019 –OGŁOSZENIE

22.07.2019 – SWKO

22.07.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1

22.07.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

22.07.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

22.07.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

22.07.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

22.07.2019 – Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

 25.07.2019 – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM