Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/16/2021


10-06-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA LABORATORYJNE

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne

 

10.06.2021 – OGŁOSZENIE

10.06.2021 – SWKO

10.06.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

10.06.2021 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

10.06.2021 –Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

10.06.2021 –Złącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

10.06.2021 –Załącznik nr 7 – Wzór umowy

10.06.2021 –Załącznik do umowy – Umowa o udostępnienie danych osobowych

17.06.2021 – PYTANIA I

24.06.2021 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM