Kontrast: włącz / wyłącz

Kontakt


Wybierz interesujący budynek na mapie by poznać szczegóły


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

ul. Francuska 20-24
40-027 Katowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Nowoczesna medycyna
w zabytkowych murach

Sekretariat

tel.: 32 259-12-00
fax: 32 255 46 33
e-mail: spskm@spskm.katowice.pl
www: spskm.katowice.pl
adres skrytki na platformie ePUAP: /SPSKM_KATOWICE/SkrytkaESP

Rzecznik Prasowy

Wojciech Gumułka
tel.: 722 128 000
e-mail: rzecznik@spskm.katowice.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

mgr Maria Gucwa-Rosik
tel.: 32 259 16 49
e-mail: iod@spskm.katowice.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM