Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/10/2023


09-05-2023

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE SPECJALISTYCZNE, PATOMORFOLOGICZNE i CYTOLOGICZNE.
  CPV: 85148000 – 8  usługi analizy medycznej

 

09.05.2023 – OGŁOSZENIE

09.05.2023 – SWKO

09.05.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

09.05.2023 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2

09.05.2023 – Załącznik nr 3-5 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

09.05.2023 – Załącznik nr 6 – Oświadczenie Oferenta

09.05.2023 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

09.05.2023 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

18.05.2023 – ZMIANA TERMINÓW I

18.05.2023 – PYTANIA I

18.05.2023 – ZMIANY DO SWKO

18.05.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 PO ZMIANACH DO SWKO

18.05.2023 – Załącznik nr 3 do SWKO PO ZMIANACH

22.05.2023  – ZMIANA TERMINÓW II

24.05.2023 – PYTANIA II

24.05.2023 – ZMIANY DO SWKO II

24.05.2023 –  Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 PO ZMIANACH DO SWKO II

24.05.2023 –  Załacznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 2 PO ZMIANACH DO SWKO I

26.05.2023 – ZMIANY TERMINÓW III

26.05.2023 – PYTANIA III

26.05.2023 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1 PO ZMIANACH DO SWKO III

02.06.2023 – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM