Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DDA/1/2020

17-07-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób- pielęgniarki systemu lub ratownicy medyczni,samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) kod CPV-60130000-8- usługi  w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób   17.07.2020 – OGŁOSZENIE 17.07.2020- SWKO 17.07.2020- Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 17.07.2020-Załącznik nr 2- […]

Oferta pracy: Pielęgniarka w Zakładzie Radiologii

02-07-2020

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (jedna zmiana). Miejsce pracy -Katowice (pracownie Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Radiologii Zabiegowej) Wymagane doświadczenie w obsłudze radiologicznej w Zakładzie Radiologii. Kontakt: 32 259 16 61 ; 32 259 14 56; kadry@spskm.katowice.pl Wraz z dokumentami aplikacyjnymi dostarczanymi do Sekretariatu SPSK-M oraz drogą elektroniczną prosimy o dołączenie podpisanej zgody […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM