Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DDA/1/2020

17-07-2020

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób- pielęgniarki systemu lub ratownicy medyczni,samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa) kod CPV-60130000-8- usługi  w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób   17.07.2020 – OGŁOSZENIE 17.07.2020- SWKO 17.07.2020- Załącznik nr 1 – Formularz cenowy 17.07.2020-Załącznik nr 2- […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM