Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/10/2014


14-11-2014

Konkurs ofert:

– Badania laboratoryjne – Troponina

14.11.2014 – Ogłoszenie:PDF
14.11.2014 – SWKO:PDF
25.11.2014 – Zmiana terminu ogłoszenia wyników:PDF
02.12.2014 – Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu:PDF

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM