Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/5/2017


14-12-2017
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu T
z zapewnioną opieką medyczną  (pielęgniarka lub ratownik medyczny)
.

14.12.2017- Ogłoszenie
14.12.2017- SWKO
14.12.2017- Załącznik nr 1- Formularz cenowy
14.12.2017- Załącznik nr 2-4 do SWKO- 
14.12.2017- Załącznik nr 5 do SWKO- Wzór umowy.
22.12.2017- WYNIKI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM