Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/13/2022


30-08-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI: EWEROLIMUS
CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

30.08.2022 – OGŁOSZENIE

30.08.2022 –SWKO

30.08.2022 – Zalacznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy

30.08.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

30.08.2022 –Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

30.08.2022 – Załącznik nr 6 – Wzór umowy

30.08.2022 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

07.09.2022 – Zmiana terminów

12.09.2022 – PYTANIA

13.09.2022 – Zmiany do SWKO I

21.09.2022 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM