Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


KSZ/DSM/8/2021

29-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: Konsultacje neurochirurgiczne CPV: 85121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne   29.03.2021 – OGŁOSZENIE 29.03.2021 – SWKO 29.03.2021 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 1: Konsultacje neurochirurgiczne 29.03.2021 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy Pakiet nr 2: Konsultacje neurochirurgiczne wykonywane niezależnie od pory dnia […]

DSP/5/2021

24-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej i Oddziale […]

DSP/4/2021

16-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Otorynolaryngologii. OGŁOSZENIE SWKO ROZSTRZYGNIĘCIE

DSP/3/2021

11-03-2021

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji na Oddziale Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych. OGŁOSZENIE SWKO […]

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

02-03-2021

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach OGŁOSZENIE SWKO ROZSTRZYGNIĘCIE

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM