Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/2/2021


25-01-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

BADANIA  UKŁADU DOPEŁNIACZA CH50

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

 

25.01.2021 – OGŁOSZENIE

25.01.2021 – SWKO

25.01.2021 – Załącznik nr 1 –  Formularz asortymentowo-cenowy

25.01.2021 – Załącznik nr 2 -4 –  Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

25.01.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

25.01.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

25.01.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

25.01.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

09.02.2021 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM