Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/4/2021


04-02-2021
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

Badania VNG – Videonystagmografia –
zabezpieczenie w przypadku awarii sprzętu Udzielającego Zamówienia

CPV: 85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne

 

04.02.2021 – OGŁOSZENIE

04.02.2021 – SWKO

04.02.2021 – Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo-cenowy

04.02.2021 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta

04.02.2021 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

04.02.2021 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

04.02.2021 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

04.02.2021 – Załącznik do umowy – UMOWA O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

16.02.2021 – Zmiana terminów I

24.02.2021 – Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM