Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/03/2016


19-02-2016

19.02.2016r. – SWKO

19.02.2016r. – Ogłoszenie

22.02.2016r. – ZMIANA DO SWKO

25.02.2016r. – ZMIANY DO SWKO

25.02.2016r. – PYTANIA

04.03.2016r. – Ogłoszenie wyników

24.03.2016r. – II ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

04.04.2016r. – Unieważnienie konkursu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM