Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


oferta pracy praca zatrudnimy

Pracownik administracyjny do badań klinicznych

16-02-2022

Pracownik administracyjny do badań klinicznych Wymagania: – wykształcenie wyższe; – doświadczenie w negocjowaniu umów na badania kliniczne; – nadzorowanie administracyjne nad badaniami klinicznymi; – mile widziane studia podyplomowe w w/wym zakresie. Telefon: 32 2591661, 32 2591660 e-mail: kadry@spskm.katowice.pl

KSZ/DSM/3/2022

14-02-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: INTERLEUKINA 6 CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   14.02.2022 – OGŁOSZENIE 14.02.2022 – SWKO 14.02.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 14.02.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]

DSP1/2022

11-02-2022

SWKO    OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO  

SPSKM certyfikat akredytacyjny

IX Konferencja Naukowo – Szkoleniowa nt. „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych”

10-02-2022

Termin: 31.03.2022 Zaproszenie – IX Konferencja Leczenie Ran 2022 Karta zgłoszenia Prośba

KSZ/DSM/2/2022

01-02-2022

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: BADANIA LABORATORYJNE CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne   01.02.2022 – OGŁOSZENIE 01.02.2022 – SWKO 01.02.2022 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy 01.02.2022 – Załącznik nr 2 -4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o […]

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM