Kontrast: włącz / wyłącz

Archiwum


ZP-15-098BN

29-09-2015

DOSTAWA URZĄDZEŃ LABORATORYJNYCH

ZP-15-096BN

23-09-2015

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

ZP-15-095BN

22-09-2015

DOSTAWA LEKÓW – 6

ZP-15-091BN

21-09-2015

Remont dźwigu osobowego w budynku Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku

ZP-15-093UN

18-09-2015

DOSTAWA LEKÓW 5A

ZP-15-090 BN

17-09-2015

Dostawa odczynników – XIII

ZP-15-094BN

16-09-2015

DOSTAWA ELEMENTÓW ZESPALAJĄCYCH I REKONSTRUKCYJNYCH DO ZABIEGÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI II

ZP-15-089 BN

16-09-2015

Wywóz odpadów komunalnych oraz dzierżawa pojemników

ZP-15-088UN

16-09-2015

DOSTAWA ODZIEŻY OCHRONNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

ZP-15-092BN

15-09-2015

DOSTAWA MEBLI MEDYCZNYCH-2

ZP-15-085 BN

08-09-2015

Roboty budowlane

ZP-15-087BN

08-09-2015

Dostawa świeżego drobiu oraz jaj

KSZ/DDA1/2015

04-09-2015

Konkurs ofert: Transport sanitarny: Transport pacjentów ze średnim personelem medycznym, samochodem sanitarnym odpowiadającym karetkom typu P ( podstawowa ) 04.09.2015 – Ogłoszenie 04.09.2015 – SWKO 04.09.2015 – Załączniki 16.09.2015 – Wyniki

KSZ/DSP3/2015

03-09-2015

Konkurs ofert: Zapewnienie opieki medycznej dla pacjentów hospitalizowanych po godzinach ordynacji w Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku – Odcinek Transplantacji Szpiku przy ul. Francuska 20-24 03.09.2015 – Ogłoszenie:Ogłoszenie 03.09.2015 – SWKO:SWKO

ZP-15-084UN

03-09-2015

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, KOMPRESÓW, FOLII OPATRUNKOWYCH

ZP-15-077BN

02-09-2015

Dostawa aparatu do dializy wątrobowej

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM