Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/3/2019


11-03-2019
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:

OZNACZANIE STĘŻENIA LEKÓW WE KRWI

CPV: 85145000-7  – Usługi świadczone przez laboratoria medyczne

11.03.2019 – OGŁOSZENIE

11.03.2019 – SWKO

11.03.2019 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo-cenowy – Pakiet nr 1

11.03.2019 – Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

11.03.2019 – Załącznik nr 5 – Oświadczenie Oferenta

11.03.2019 – Załącznik nr 6 – Pytania dotyczące standardu HL7

11.03.2019 – Załącznik nr 7 – Wzór umowy

22.03.2019 – Zmiana terminów I

04.04.2019 – Zmiana terminów II

12.04.2019 – Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM