Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/2/2023


16-05-2023
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:
Transport pacjentów samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu S z zapewnioną opieką medyczną (zespół z lekarzem)

16.05.2023 – Ogłoszenie
16.05.2023 – SWKO
16.05.2023 – Załącznik nr 1
16.05.2023 – Załącznik nr 2-4 do SWKO
16.05.2023 – Załącznik nr 5 do SWKO- UMOWA
18.05.2023 – PYTANIA I
18.05.2023 – ZMIANY I
24.05.2023 – Zmiana terminu
25.05.2023 – Wyniki
26.05.2023 – Unieważnienie rozstrzygnięcia
29.05.2023 – Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM