Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/4/2017


14-11-2017
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

 Usługi transportu medycznego z opieką pielęgniarki lub ratownika medycznego.

14.11.2017-Ogłoszenie
14.11.2017- SWKO
14.11.2017- Załącznik nr 1– Formularz asortymentowo- cenowy.
14.11.2017- Załącznik nr 2-4 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych,
Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie Oferenta.
14.11.2017- Załącznik nr 5 – Wzór umowy.
27.11.2017- Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu
05.12.2017- Wyniki
14.12.2017-Unieważnienie

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM