Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DDA/5/2021


22-12-2021

Transport pacjentów z zespołem ratowniczym składającym się z dwóch osób – pielęgniarki systemu lub ratownicy medyczni, samochodem o standardzie odpowiadającym karetkom typu P (podstawowa)
Kod CPV – 60130000-8 –usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

22.12.2021- Ogłoszenie

22.12.2021- SWKO

22.12.2021- Załącznik nr 1

22.12.2021- Załącznik nr 2-4

22.12.2021- Załącznik nr 5

17.01.2022- Wyniki

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM