Kontrast: włącz / wyłącz

KSZ/DSM/8/2018


19-03-2018
Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
  • KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE
  • KONSULTACJE GERIATRYCZNE
  • KONSULTACJE LEKARZA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ Z ENDODONCJĄ

19.03.2018 – OGŁOSZENIE

19.03.2018 – SWKO

19.03.2018 – Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 1

19.03.2018 – Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 2

19.03.2018 – Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet nr 3

19.03.2018 – Załącznik nr 4-6 – Formularz Ofertowy na udzielanie Świadczeń Zdrowotnych, Oświadczenie Oferenta o wpisach do rejestrów, Oświadczenie oferenta

19.03.2018 – Załącznik nr 7 – Oświadczenie Oferenta

19.03.2018 – Załącznik nr 8 – Pytania dotyczące standardu HL7

19.03.2018 – Załącznik nr 9 – Wzór umowy

19.03.2018 – Złącznik do umowy – Zasady powierzenia danych osobowych

28.03.2018 – Zmiana terminów

30.03.2018 – PYTANIA

30.03.2018 – Zmiany do SWKO

05.04.2018Zmiana terminów II

09.04.2018Unieważnienie

09.04.2018Ogłoszenie wyników

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM